Prekių pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo taisyklės

Pirkdami www.divudiva.lt puslapyje, turite sutikti su pirkimo-pardavimo taisyklėmis. Pažymėdami varnele laukelį „su taisyklėmis sutinku“ patvirtinate, jog taisykles perskaitėte, jos yra aiškios, su jomis sutinkate bei įsipareigojate jų laikytis.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje DivuDiva.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje DivuDiva.lt gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir pagal 1. 2. punktą turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
1.5. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu www.divudiva.lt. Jeigu pirkėjas vėl pirks, tai reikš jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis.
1.6. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina nesikeis, nebent Pirkėjas pateikė klaidingą užsakymą, pavyzdžiui prisitaikė studentišką 10% nuolaidą užsakymui, tačiau nepateikė studento pažymėjimo, kaip to reikalauja pasiūlymo sąlygos arba prisitaikė dvigubą nuolaidą užsakymui, nors akcijos/pasiūlymo sąlygose papildoma nuolaida nėra galima. Šiais atvejais laikoma, kad dėl pirkėjo arba informacinių sistemų techninės klaidos, buvo sudaryta klaidinga sutartis, kurią Pardavėjas turi teisę nutraukti, apie tai informuojamas Pirkėją. Nutraukus sutartį, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus, tačiau nėra atsakingas už kitus Pirkėjo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu.
1.7. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros būtų pateikiamos elektroniniu būdu skiltyje "Mano užsakymai" arba siunčiamos pirkėjo nurodytu el. paštu. Sąskaitos faktūros pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Klientui pateiktoje sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje DivuDiva.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje DivuDiva.lt šių Taisyklių ir kitose el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas gali tik tuo atveju, kai tai neprieštarauja prekių grąžinimo tvarkai.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis,Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Pardavėjui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Pirkėjui.
3.5. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje DivuDiva.ltsutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
3.6. Pirkėjas privalo sumokėti už savo perkamas prekes ir priimti jas iš kurjerio.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės DivuDiva.lt teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).

5. Prekių užsakymas, kainos, terminai

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu, el. paštu priimami nustatytomis darbo valandomis, kurios nurodytos puslapio kontaktų skiltyje.
5.2. Sutartis laikoma įsigaliojusia, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu ar kitu sutartu būdu.
5.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 d.d. nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes, išskyrus tuos atvejus, kai klientas pasirenka už siuntinį sumokėti grynais kurjeriui pristatymo metu.
5.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 d.d. arba pervedus tik dalį pinigų, užsakymas yra atšaukiamas. Jei pinigai buvo pervesti į DivuDiva.lt atsiskaitomąsias sąskaitas, 14 dienų bėgyje jie yra pervedami atgal pirkėjui.
5.6. Klientui įsigijus dovanų kuponą ir jo per kupone numatytą terminą nepanaudojus, laikoma, kad kuponas yra panaudotas.

6. Atsiskaitymo būdai

Pirkėjas už Prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
6.1. Grynais pinigais, atsiimdamas siuntą iš kurjerio.
6.2. Elektroninės bankininkystės sistema (mistertango.lt) – išankstiniu mokėjimu. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šiuo apmokėjimo būdu, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvoje veikiančių bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į DivuDiva.lt atsiskaitomąsias sąskaitas.Taip pat galima apmokėti naudojantis PayPal išankstinio apmokėjimo sistema. Atsiskaitant šiais būdaisatsakomybė už duomenų saugumą tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos.

7. Prekių pristatymas ar atsiėmimas

7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas gali pasirinkti šiuos prekių pristatymo/atsiėmimo būdus:
7.1.1. pristatymą į namus/darbo vietą per kurjerių tarnybą;
7.1.2. pristatymą į artimiausią Lietuvos pašto skyrių;
7.1.3. pristatymą į atimiausią „Omniva“ ar „LP Express“ paštomatą;
7.2. Pirkėjas įsipareigoja teisingai nurodyti tikslų pristatymo adresą (įskaitant pašto kodą) bei pateikti veikiantį kontaktinio telefono numerį.
7.3. Tuo atveju, jeigu siunta nepristatoma dėl Pirkėjo kaltės, pakartotinio siuntimo išlaidas privalo apmokėti Pirkėjas.
7.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.
7.5. Pardavėjas, dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja pasiūlyti kiek įmanoma panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius įsipareigoja grąžinti pinigus per 5 (penkias) darbo dienas į Pirkėjo nurodytą sąskaitą (tuo atveju, jei buvo apmokėta iš anksto).
7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
7.8. Pirkėjas įsipareigoja pristatytas prekes priimti asmeniškai (išskyrus tuos atvejus, kai užsako Prekes kitam asmeniui dovanų). Jei Pirkėjas negali prekių priimti asmeniškai, o Prekės pristatomos nurodytu jo adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatymo netinkamam asmeniui.
7.9. Į Prekės kainą neįeina pristatymo mokestis, nebent nurodyta priešingai.
7.10. Siekdamas operatyvaus Prekių pristatymo Pirkėjui, Pardavėjas gali išsiųsti užsakymą ne vienoje, o keliose siuntose (turimas prekes – anksčiau). Pirkėjas apie tai bus informuotas telefonu arba el. paštu, o papildomos siuntos bus siunčiamos Pardavėjo sąskaita.
7.11. Pirkėjas, pasirašęs siuntos priėmimo-perdavimo dokumente patvirtina, kad siunta yra tinkamos būklės.
7.12. Pirkėjui pageidaujant, kartu su siunta Pirkėjas gauna sąskaitą-faktūrą už įsigytas Prekes, kurios kopiją privaloma pateikti norint grąžinti Prekes.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2013 m. gruodžio 19 d. civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo istatymu nr. XII-700.
8.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti Lietuvos pašto registruota siunta. Grąžinamų arba keičiamų prekių pašto išlaidas apmoka pats pirkėjas.
8.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per keturiolika dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu arba telefonu ir užpildydamas specialią prekių keitimo – grąžinimo formą.
8.4. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šalys susitaria, kad prekės pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini, norint apžiūrėti prekę, nebus laikomi esminiais išvaizdos pakeitimais.
8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kaina už pristatymą.
8.7. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma.
8.8. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
8.9. Remiantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro Įsakymu Nr. 217 (Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės), laikrodžiai yra priskiriami prekėms, už kurias pinigai nėra grąžinami, prekės nėra keičiamos. Šis punktas galioja tik tuo atveju, jei prekės, šiuo atveju laikrodžiai, yra atsiimami DivuDiva.lt biure Vilniuje. Jei laikrodis yra užsakomas internetu, Pirkėjas jį gali jį grąžinti 8 punkte aprašytomis sąlygomis.
8.10. Klientas sutinka, kad atsiskaitydamas grynaisiais pinigiais prekių pristatymo metu ir nusprendęs grąžinti prekę, pinigiai jam bus grąžinti į nurodytą banko sąskaitą.
8.11. Pardavėjas neatsako jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9. Rinkodara ir informacija

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje DivuDiva.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Prekė sėkmingai įtraukta į Jūsų pirkinių krepšelį
kiekis:
Iš viso:
Prekės Jūsų krepšelyje: 0 Yra 1 vnt Jūsų krepšelyje.
Viso produktų: ( Su PVM.
Iš viso Pristatymas: ( Su PVM. Turi būti nustatoma
mokestis:0,00 €
Iš viso: ( Su PVM.
Tęsti apsipirkimąPirkti dabar